klausai

klausaĩ sm. pl. (4) apklausinėjimas: Klausuosè eiti (eiti atsiklausti, pvz., ar tekės, ar paskolins ką nors) Grž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • klausyti — klausyti, klaũso, klaũsė intr. K; SD343,279, R, BPII157, M 1. naudotis klausa, stengtis išgirsti: Klausykite visi, kurie ausis dar turit! V.Mont. Ir svajočiau, ir klausyčiau, kaip dejuoja, verkia vėjas S.Nėr. Dabulis nė klausyti nenorėjo tokių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brolis — sm. (1) K, brolỹs (3) Gdr, Msn, Ob, Tj, Klm, brolis, ies sm. 1. SD18, R kiekvienas sūnus kitiems tų pačių tėvų vaikams: Buvo vienas brolis ir dvi seserys Kt. Mes buvom du broliaĩ Vl. Gal jie broliaĩ (sing. brolis), mat panašūs Pc. Ji brolių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sapnas — sãpnas sm. (4) (ž. gen. sing. sãpnės, loc. sing. sãpnė[je], sapnė̃[je]) K; SD334, H, R, Sut, RtŽ, L, Rtr 1. M miegančiam kylantys vaizdai: Sapnuose pasireiškia arba ankstesnių išgyvenimų pėdsakai, arba organizmo būklė miegant rš. Sapne… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vėpčioti — vėpčioti, ioja, iojo 1. intr. DŽ, NdŽ čiaupytis, kraipyti lūpas, vaipytis: Nevėpčiok, o klausyk, ką sakau DŽ2. Jo kinkliai po pievas nestypčios ir lūpos nevėpčios Š. Juozapėlis sužiopčiojo burna, ilgai vėpčiojo lūpom J.Balt. Ko vėpčioji lūpą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidainuoti — atidainúoti vksm. Klausai̇̃, vakarè atidainúoja grẽtimo káimo jauni̇̀mas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • siausti — siaũsti 2 vksm. Kur̃ ti̇̀k klausai̇̃, vi̇̀s liñksma: šlãma, ū̃žia, siaũdžia! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ablavukas — ×ablavùkas sm. (2) Al, Rm, Ut žr. ablaukas: Tu, ablavùke, ką tu čia niekus kalbi! Pg. Et, klausai tu to ablavùko – lyg jis ką išmano! Lzd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aklimaušis — aklìmaušis, ė smob. (1) juok. neakylas žmogus: Ko čia klausai tos aklìmaušės Kair. Žiūrėk, aklìmauši, kur eini! Kair …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdvailinti — apdvaĩlinti tr. apmušti, aplupti: Klausai ar ne, bo kai apdvaĩlinsiu, tai pamatysi! Št. dvailinti; apdvailinti; nudvailinti; pridvailinti; sudvailinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgaudlys — apgaudlỹs, ė̃ smob. (3b) apgavikas, apgaudinėtojas: Ko tu ano klausai, ans toks apgaudlỹs yr Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.